Roy Pow Lithium batteri R1200C Manual

 

Roy Pow Lithium batteri R1200C

Förbjudet handhavande och varningar

 

1. Det är förbjudet att demontera och återmontera batteriets komponenter.

2. Det är förbjudet att kortsluta batteriet.

3. Det är förbjudet att använda batteriet I närheten av värme och/eller vatten källa.

4. Det är förbjudet att göra åverkan på batteriet med hammare, spik och liknande föremål.

5. Det är förbjudet att kraftigt deformera och skada batteriet.

6. Det är förbjudet att svetsa på/med batteriet.

7. Det är förbjudet att växelvis ladda och ladda ur batteriet.

8. Läs produktens användar instruktion innan ibruk tagande.

9. Batteriet är inte avsett att användas av personer utan grundläggande batteri kunskaper.

10. Skall ej användas som leksak eller av minderårig.

11. Skall ej användas tillsammans med defekta kablage och defekta batteriladdare.

12. Skall ej modifieras,demonteras eller repareras på egen hand. Överlåt sådant arbete till utbildad service

    tekniker. Felaktigt handhavande kan resultera I batteribrand och elektrisk stöt.

13. För bästa prestanda, ladda batteriet till 100% innan första användandet.

14. Undvik att utsätta batteriet för rikligt med vatten.

15. Sänk ej ned batteriet I vatten.

16. Använd ej batteriet I explosiva miljöer samt nära lättantändliga vätskor och gaser.

17. Montera ej batteriet på material som är lättantändliga.

18. Batteriet får ej tillåtas frysa sönder. Ladda ej ett sönderfruset batteri.

19. Utsätt ej batteriet för hetta.

20. Torka bort vätska från batteriets ytterhölje med en trasa. Undvik hudkontakt.

21. Vid hud och ögon kontakt, skölj rikligt med vatten. Uppsök läkare.

22. Utsätt ej batteriet för någon som helst typ av skada. Låt det ej falla från hög höjd.

23. Använd ej batteriet om det är skadat eller sönder.

24. Vid batteri skada-kontakta återförsäljaren för rådgivning.

25. Tillverkaren (Roy Pow) tar inget ansvar för en product som missbrukats eller ej tagits I hand om enligt

    ovan anvisningar.

26. Detta är ett lithium-ion batteri och när det är slutförbrukats skall det transporteras till avsedd upp-

    samlingsplats, typ returstation.    

 

  1. 1.       Batteriets elektriska specifikation

#

Item

Parameter

Anmärkning

1

Nominell volt

12V

Enligt GB/T18287-2013 reglemente

2

Uppmätt kapacitet

90Ah

Avvakta 0.5tim~1tim efter laddning, urladdning vid  0.2C constant ström för att bryta spänningen. Kan testa 5 cykler totalt, när urladdningstiden nätt 5 timmar kan test avbrytas.

3

Minsta kapacitet

≥85.5Ah

4

Internt motstånd

≤5mΩ

Vid omgivnings temperatur använd 1k Hz AC intern resistans testmaskin för att mäta.

5

Standard laddström

45A

CC-CV

Current=45A

Voltage=14.4V±0.5V

End current=2A

6

Max ladd ström

100A

0℃~45℃

7

Max volt laddning

14.6V

Volt meter

8

Max konturnuerlig urladdnings ström

100A

 Klarar 100A urladdning under längre tid

9

Överströms skydd urladdning

120A/0,5sek

Vid urladdning ≥120A skall den tillåtna urladdningstiden vara 0,5 sek.

10

Spännings skydd per cell, urladdning

2.55V

2.5V är mjukvaruskydd, och hårdvaruskydd är 1.8V

14

Arbets temperatur

Charge:0~ 45℃/45~85%RH

Discharge:-20 ~55℃/45~85%RH

Temperatur och luftfuktighets instrument

15

Lagrings temperatur

-20℃~45℃, 45~85%RH

En månad

-10~35℃/45~85%RH

Mer än ett år

16

Dimensioner

L*W*H=353*190*175mm

 

17

Vikt

10KG

 

2. Funktions beskrivning

1.När batteriet är aktivt och ej laddas – tryck ner knappen snabbt för kommunikation mellan LED lampor och batteriets status enligt nedan.

Kapacitet

LED1

LED2

LED3

LED4

                    LED5

 

0

5S-2HZ(FLASH)

AV

AV

AV

AV

1%-10%

5S(ON)

AV

AV

AV

AV

11%-30%

5S(ON)

5S(PÅ)

AV

AV

AV

31%-50%

5S(ON)

5S(PÅ)

5S(PÅ)

AV

AV

51%-75%

5S(ON)

5S(PÅ)

5S(PÅ)

5S(PÅ)

            AV

76%-100%

5S(ON)

5S(PÅ)

5S(PÅ)

5S(PÅ)

5S(PÅ)

 

  1. 2.     När strömmen faller, tryck ner knappen mer än 3 sekunder. Led 1-5 tänds en efter en och indikerar att batteriet stängs av.
  2. Om urladdning eller kortslutningskydd föreligger - tryck en kort och en lång för återställning

3.  Main specification&Testing methods of Protection board

#

Name

MIN

TYP

MAX

Unit

1

Urladdnings spänning

3.550

3.60

3.650

V

2

Överladdnings spänning

3.50

3.45

3.40

V

3

Urladdnings spänning

2.550

2.600

2.650

V

4

Urladdnings spanning (tröskel)

3.15

3.20

3.25

V

5

Max ström (tröskel)

110

120

130

A

6

Matnings ström (single

 

 

20

uA

7

Internt motstånd

3

5

8

8

Urladdnings säkring

 

150

 

A

 

 

 

4. Ladd skydd vid olika temperaturer

 

#

Status

Instruktion

1

Under 0℃

Ej tillåtet att ladda

2

0℃~10℃

Överbelastningsskydd 45A

3

10℃~45℃

Överbelastningsskydd 100A

4

45℃~55℃

Överbelastningsskydd 45A

5

Över 55℃

Ej tillåtet att ladda

 

                              

 

 

 

  1. 4.                                      Användar vägledning

 

Batteri anslutning

 

  1. Batteriet kan användas som separat enhet eller kopplas i serie eller parrallell kopplas. Använd endast kablage och anslutningar av högsta kvalité och att polerna ansluts korrekt. Felaktigt/omvänt anslutet skadar batteriet. Max 8st parrallel och max 4st i serie.

 

Below diagram shows how to connect two batteries in series as reference

 

 

PICTURE TO BE PRESENTED

 

3. När batterier är seriekopplade, försäkra er om att samtliga batterier är i samma laddningstillstånd för minsta volt skillnad mellan batterierna och bästa prestanda.

 

4. Batterier kopplade i serie skall laddas och laddas ur samtidigt för att säkerställa cellernas kvalité och konsistens.

 

5.Batteriet måste laddas inom angiven laddström och toppspänningen för laddströmmen skall vara inom angivna specifikationer för att undvika överladdning vilket skulle leda till dålig laddning och urladdning,mm.

 

6.Batteriet skall användas inom specificerad urladdningshastighet och den lägsta spänningen bör ligga inom specifikationskravet för att undvika överurladdning vilket leder till kapacitets kollaps och överhettning samt defect batteri.

 

7.Batteriet skall användas i miljöer och omgivning inom temperaturområde som angivits. För hög eller för låg omgivningstemperatur kan påverka batteriets prestanda.

 

8.Den rekommenderade konstanta laddnngs och urladdningstemperaturen skall ej överstiga 0,5 C° för att säkerställa cellernas livslängd.

 

9.Vi rekommenderar att använda batteriet inom 80% DOD för att förlänga cellernas livslängd.

 

 

 

 

Förvaring/underhåll

Vid längre perioders förvaring (mer än en månad) rekommenderas förvaring i tort och ventilerat rum

inom temperature område 0℃~35℃.

Batteriet skall ej förvaras i närheten av värme källor eller rostangripet material.

Det rekommenderas att ladda och ladda ur batteriet var 6:e månad om batteriet inte används under längre tid.

 

För att undvika urladdning, rekommenderas att ladda batteriet regelbundet och den rekommenderade lagrings spänningen är 12.8V!13.24V(30~50% SOC) .

Tillverkare

Roypow Technology Co.,ltd

Email: Sales@roypowtech.com

Tel: +86-752-5709886

Fax: +86-752-2169065

Web: www.roypowtech.com

Adress: Roypow Technology Industrial park, Zhongkai High-tech Zone, Huizhou, Guangdong, China

 

Importör

AB Super-X

Butängsgatan 28

602 23 Norrköping

011-285788, info@superx.se  

© 2009 Elkatalogen Norden AB.