Köpvillkor

Köp- och leveransvillkor

Följande villkor gäller alla beställningar som görs av kunden (hädanefter kallad ”du”) hos ELKATALOGEN I NORDEN AB

(org.nr 556778-6743), hädanefter kallat “ELKATALOGEN”, ”oss” eller ”vi”, på ELKATALOGENS webbplatser, via fax, telefon eller via beställningsformuläret i katalog (gemensamt kallade ”Webbplatsen”).

Leveranstider
ELKATALOGEN lagerhåller de flesta av de produkter som visas på Webbplatsen. Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om leveranstiden skulle avvika från detta, meddelar ELKATALOGEN dig som kund detta, förutsatt att du har angivit en korrekt e-postadress. Du har vid försening rätt att häva köpet utan extra kostnad.

Priser
Priser som anges på Webbplatsen alltid inklusive moms i svenska kronor (SEK)

Beställning
Hos ELKATALOGEN kan du beställa produkterna via vår Webbplatsen, e-post eller via kundtjänst på

010 405 99 00.

Betalning
På Webbplatsen kan du välja mellan flera olika betalningsmetoder. Välj den metod och det leveranssätt som passar dig bäst när du kommer till kassan, innan du bekräftar köpet. Minderåriga (under 18 år) får ej genomföra köp utan målsmans godkännande.

Betalningsalternativ Privatpersoner
Elkatalogen i Norden AB sammarbetar med Klarna. En möjlighet till Postförskott och Swish finns även vid vissa typer av köp. Efter överenskommelse med kundtjänst kan även förskottsbetalning godtas. Vid upphämtning i butik kan betalning ske med betal-/kreditkort.

Betalningsalternativ Företag
Svenskregistrerade företag, kommuner och statliga verk kan efter godkänd kreditkontroll handla mot 14 dagars faktura. Kreditkontrollen görs manuellt av oss efter lagd order i webbutiken.

Frakt
ELKATALOGEN använder i huvudsak Schenker som speditör för att hantera gods och försändelser, men för vissa orter produkter används även andra fraktbolag. Fraktalternativ som erbjuds innefattar företagspaket, hemleverans, ombud samt pallförsändelser andra fraktsätt kan förekomma. 

Schenker  Företagspaket: Levereras direkt till en bemannad företagsadress dagtid. Om kunden inte är anträffbar vid leverans går paketet vidare till ett utlämningsställe där kunden själv får hämta ut paketet.

Schenker Ombudspaket: Levereras sker till ditt närmsta utlämningsställe. Schenker skickar en avi hem till dig alternativt ett SMS vid angivet mobiltelefonnummer. Hämta sedan själv paketet när du har tid.

Fri Frakt: På ordrar där värdet av varkurogen överstiger 999sek inkl moms, står ELKATALOGEN för fraktkostnaderna.

Undantag fri frakt: ELKATALOGEN förbehåller sig rätten att häva fri frakt på enskilda ordrar om fraktkostander blir höga pågrund utan skrymmande paket eller specialleveranser som tex kostnader för färjor eller flyg. Om undantaget blir aktuellt kontaktar ELKATALOGEN kunden i god tid.

Hempaket och skrymmande:

Retur 

 

 

 

 

Elkatalogen skickar med förbetalda retursedlar till alla leveranser som innefattas av maxmåtttet L=150cm Maxlängd + omkrets=300cm. (Undantaget Kabel och produkter som säljs på tex lösmeter där gäller ej ångerrätt) Fraktsedeln kan nyttjas oavsett vad returen gäller. Om fraktsedeln nyttjas vid garanti, reklamation eller fraktskada kommer står elkatalogen för fraktkostnaden. Om returen nyttjas o sambans med tex ett ångart köp debiterar ELKATALOGEN kund 99kr inkl moms. läs mer om våra returer https://elkatalogen.se/retur. Saknar du retursedel eller vill göra en retur större än maxmåtte ber vi Er kontakta elkatalogens kundtjänst.  Om produktens emballage är trasigt eller borta anses produkten vara begagnad och kund debiteras 50% av varans värde

 

 

Transportskada
Vi tar ansvar för varor som skadas eller kommer bort när varor levereras till dig. Om varan kommer bort eller att du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad ber vi dig anmäla detta till transportbolaget som levererat dina varor samt till vår Kundtjänst 010 405 99 00 Synlig skada vid utlämning

Upptäcks skada på gods vid utlämningen eller hemleverans måste Kunden reklamera till utlämningsstället eller chaufför genom att på kvittensdelen ange skadans omfattning. Detta ska bestyrkas av personalen som lämnat paketet. Kunden är sedan skyldig att anmäla skada till transportbolaget som levererat dina varor. 

Dold skada

Upptäcks skada i senare skede ska denna reklameras till Schenker snarast, dock senast 7 dagar efter att godset kvitterades. För sen reklamation kan innebära att Kunden inte erhåller ersättning. Avsändaren är ersättningsberättigad vid reklamation där Schenker bär ansvar. Avsändaren kan genom skriftlig fullmakt överlåta denna rätt till mottagaren.


Outlösta paket
För paket som inte löses ut hos Schenker inom angiven liggtid, förbehåller vi oss rätten att debitera kunden för vår fraktavgift, Schenker returfrakt till ELKATALOGEN samt administrationsavgift. (Minsta debitering 300kr) Detta gäller även om ELKATALOGEN har skickat produkten till kunden "fraktfritt". 

Ångerrätt
Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 30 dagar. Ångerfristen löper ut 30 dagar efter den då du, eller någon tredje part å dina vägnar, tar emot varan.   

Nöjd Kund-garanti - 30 dagar

Förutom ångerrätt enligt ovan tillämpar ELKATALOGEN Nöjd-Kund-garanti. Som kund vill man ofta känna på en produkt innan man köper den. Därför låter vi er göra det och ger er 30 dagars full returrätt. Om du som kund ångrar köpet eller anser att varan inte motsvarar era förväntningar har ni full rätt att återlämna varan för full kreditering av produkten. Produkten ska då returneras i originalskick i originalförpackning, helt i nyskick. Om produktens emballage är trasigt eller borta anses produkten vara begagnad och kund debiteras 50% av varans värde. OBS, Vid plomberade varor så som golvvärmepaket mm. godkänns ångerrätt om plombering ej är bruten.

 

Prisgaranti
I vissa kampanjer kan ELKATALOGEN erbjuda kund prisgaranti, om inget annat framgår i samaband med den aktuella kampanjen gäller följande.

Elkatalogen ersätter kund mellanskillnaden om billigare pris hittas, garantin gäller i 10 dagar från köpdatumet, garantin gäller enbart om varan går att köpa i butiken där kunden hittat priset, dvs den får inte vara slut i lager, det måste vara exakt samma vara, dvs samma färg, storlek, utförande, årsmodell och antal i förpackning.Prisgarantin skall åberopas inom gällande tid för det pris som prisgarantin skall matchas mot. Dvs, du behöver kontakta ELKATALOGEN inom 10 dagar från köpet. Garantin gäller för svenska butiker och nätbutiker som säljer i SEK till kunder bosatta i Sverige (dvs det skall vara ett svenskt bolag) Garantin är baserad på konkurrentens originalpris och gäller inte på kampanjer/andra rabatter eller auktioner, täcker enbart leveranser inom Sverige. Kunden måste ange med en länk till butiken där man kan utläsa att det är samma märke, modell och storlek (skärmdump godtas inte).

Garantier
ELKATALOGEN ansvarar enligt garantin för att varan fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid. De flesta produkter i vårt sortiment omfattas av 2 års garanti, men även längre garantitider kan gälla vissa produkter. Information om garantitiden anges vid respektive produkt. Om ingen information om garantitid anges så gäller 1 år. Om varan under garantitiden försämras på ett sätt som omfattas av garantin, betraktas den som felaktig. Du har då rätt att i första hand kräva att varan repareras, men även utbyte kan komma att ske om kostnaden för reparation blir oskäligt hög.

Merparten av produkter som säljs på av ELKATALOGEN kräver installation av behörig fackman, för att nyttja garanti för sådan produkt kräver ELKATALOGEN skriftligt bevis att produkten blivit installerad av fackman, mer om elinstallationer kan man läsa på eio.se. Elkatalogen.se ersätter inga kostnader som krävs/krävts för att byta ut den defekta produkten.

Fel som beror på följande orsaker omfattas inte av garantin:
- en olyckshändelse efter det att du har fått varan,
- vanvård,
- onormal användning,
- att du inte följt skötsel- och serviceanvisningar

Reklamation vid konsumentköp
När du handlar som privatperson gäller alltid konsumentköplagen, som ger dig 3 års reklamationsrätt. För att ett fel skall täckas av reklamationsrätten ska det vara ursprungligt, det vill säga att det har funnits i produkten från början. Vid en reklamation är det du som konsument som ska påvisa och göra det sannolikt att felet har funnits i produkten från början. Om det mot förmodan uppstår ett fel i din produkt hjälper vi dig att få detta åtgärdat. Mer om konsumentköplagen kan du läsa på www.konsumentverket.se.
Elkatalogen.se ersätter inga kostnader för arbete som erfodrats för ett ev byte av defekta produkt.


Reklamation vid företagsköp
När du handlar som företagare, eller använder ett företagsnamn på kvittot, tillämpas köplagen. Enligt denna lag har köparen 2 års reklamationsrätt. För att ett fel skall täckas av reklamationsrätten ska det vara ursprungligt, det vill säga att det har funnits i produkten från början. Vid en reklamation är det du som köpare som ska påvisa och göra det sannolikt att felet har funnits i produkten från början.

Vid utebliven betalning
Om en faktura inte betalas i tid så skickar vi ut en påminnelse till beställarens E-mailadress. Påminnelseavgift 50 kronor samt dröjsmålsränta på 12 % tillkommer från förfallodagen. Om inte betalning har inkommit inom 7-dagar efter det att vi skickade ut påminnelsen kommer ärendet att skickas vidare till Kredit Inkasso. En förseningsersättning om 400 kronor utgår i samband med att ärendet lämnas vidare till Kredit Inkasso. Alla varor förblir ELKATALOGEN egendom tills full betalning erlagts.

Personuppgifter
Alla personuppgifter som du lämnar till ELKATALOGEN hanteras med största respekt för din integritet. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom att godkänna dessa villkor i samband med köp eller lämnande av uppgifter, samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Vårt sätt att samla och lagra information följer Personuppgiftslagen, SFS 1998:204. Lagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU. ELKATALOGEN är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. Uppgifterna behandlas av ELKATALOGEN för administration och fakturering samt för att ELKATALOGEN skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi samlar in på Webbplatsen genom cookies, i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Detta är uppgifter om namn, personnummer, folkbokförings- och fakturaadress, telefonnummer samt uppgifter som rör förfrågningar (support), reklamationer eller dylikt.

Dina personuppgifter får inte behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan göras genom att kontakta vår Kundtjänst på 010 495 90 00

Som kund hos oss kan du få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation du initierad samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation. E-postutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till vår verksamhet, förekommer ej. Vid automatiskt utskick kan du som kund enkelt avregistrera dig via en länk i e-postmeddelandet. Detta kan ske utan att du som kund måste göra en inloggning eller liknande.

Vi förbinder oss att inte på något sätt lämna ut eller sälja vidare de personuppgifter som vi inhämtar från våra kunder. Vi inhämtar bara den information som vi behöver för att kunna behandla din order och informationen används bara av oss själva samt de partner vi använder för att kunna genomföra köpet. Exempel på partners är PSP (Payment Service Provider) och Kreditgivare samt banker. Svea samt respektive bank.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres i regel i svensk domstol.

Force Majeure
Butiken är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bl. a myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, terror, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.

Övrigt
Vi reserverar oss för eventuella skrivfel, felaktigt publicerade priser, specifikationer och tekniska data. Vid eventuella otydligheter eller frågor, är ni mer än välkomna att kontakta Kundtjänst.

ELKATALOGEN I NORDEN AB
Mandolingatan 100.                                                                                                                                    421 54 Västra Frölunda


Kundtjänst: 010 405 99 00

Org.nr: 5567786743
VAT: SE556778674301

 

© 2009 Elkatalogen Norden AB.