Produktserie: Spistimer, värmevakt

spistimerSpistimer Spisvakt

De flesta bränder i bostaden startar på spisen i samband med matlagning. Ta alltid för vana att kontrollera att spisen är avstängd och kom ihåg att inte lägga saker på den. Installera i första hand en spisvakt. En spisvakt bryter strömmen efter upptäckt av brand. En spistimer har, till skillnad från spisvakten, inget detekteringssystem utan slår enbart av strömmen efter en viss tid. Kontrollera om en auktoriserad elinstallatör behövs för installationen. Med skyddsanording s.k. spistimer, så begränsar du risken för överhettning av spisar i servicehus, skolor,förskolor och fritidshem.