Produktserie: Omformare

Omformare är en elektrisk apparat som omvandlar likström magasinerat i batterier till 230V växelström.

Paco Power omformare / växelriktare

Små behändiga och prisvärda, men trots det kraftiga omformare med modifierad sinus kurva. Effektivitet 90%. Skyddade mot för låg eller hög spänning, kortslutning och överbelastning. Typiska användningsområden är elektroniska utrustningar som TV, Video och PC, samt all annan utrustning inom effektområdet. Kan också levereras i 24 V utförande.

Sinus omformare

När större krav ställs på den elektriska kvalitén kan en omformare med helt ren elektrisk sinus våg användas. En del modern utrustning kan drabbas av störningar till följd av oren spänning. Det gäller t.ex. maskiner som kräver en stor startström, lysrörsarmaturer, medicinsk utrustning men också TV, musikanläggningar och liknande. Vi kan erbjuda 6 modeller av omformare från 150W till 2000W kontinuerlig effekt.