Produktserie: Arbetsbrytare

ArbetsbrytareArbetsbrytare också kallad säkerhetsbrytare

Har du en vedklyv, svetts eller annan maskin i garaget, verkstan, snickeriet eller runtom bostaden?

En säkerhetsbrytare förhindrar oavsiktlig inkoppling

Då bör du ha en arbetsbrytare eller även kallad säkerhetsbrytare. Säkerhetsbrytare är en handmanövrerad strömbrytare med låsanordning och lägesindikering. Säkerhetsbrytare används för att frånskilja en del av en elektrisk anläggning när ett arbete ska utföras på anläggningsdelen. Syftet är att förhindra oavsiktlig inkoppling vilket skulle kunna innebära fara för personen som utför arbetet. Dessa hittar du här nedan, Tänk på vilken belastning du har när du väljer brytare.